Saloma

“Saloma” prema motivima Oscara Wildea, uloga Herodijade, režija Damir Zlatar Frey